1 Samuel 3:20
Dan: Jdg 20:1, 2Sa 3:10, 2Sa 17:11 established: or, faithful, 1Ti 1:12 Reciprocal: Gen 46:1 - Beersheba 1Sa 9:6 - all that he saith 1Sa 12:2 - I have walked 1Ki 18:12 - from my youth 1Ch 21:2 - Beersheba Eze 33:33 - when Amo 2:11 - I raised Luk 1:80 - the child Act 3:24 - Samuel Act 13:20 - until