Numbers 15:2
Num 15:18, Lev 14:34, Lev 23:10, Lev 25:2, Deu 7:1, Deu 7:2, Deu 12:1, Deu 12:9 Reciprocal: Deu 26:1 - General