Ezekiel 39:27
I have: Eze 39:25, Eze 28:25, Eze 28:26 and am: Eze 39:13, Eze 36:23, Eze 36:24, Eze 38:16, Eze 38:23, Lev 10:3, Isa 5:16 Reciprocal: Psa 107:3 - gathered Psa 147:2 - he Isa 52:6 - my people Isa 64:2 - to make Jer 12:14 - and pluck Jer 23:3 - General Jer 30:3 - and I Eze 11:17 - General Eze 20:41 - and I will Eze 34:13 - I will bring Eze 36:36 - know Eze 38:8 - into the land