1 Chronicles 25:20
Shubael: 1Ch 25:4, Shebuel Reciprocal: 1Ch 23:16 - Shebuel