1 Chronicles 23:15
Gershom: Exo 2:22, Exo 4:20, Exo 18:3, Exo 18:4 Reciprocal: 1Ch 26:24 - Shebuel 1Ch 26:25 - Eliezer