2 Kings 10:12
shearing house: Heb. house of shepherds binding sheep, 2Ki 10:12