Deuteronomy 5:31
See note on Deu 5:1, Deu 4:1, Deu 4:5, Deu 4:45, Deu 6:1, Deu 11:1, Deu 12:1, Eze 20:11, Mal 4:4, Gal 3:29 Reciprocal: Exo 4:15 - will teach Exo 21:1 - the judgments Exo 24:3 - all the judgments Exo 33:21 - place by Num 21:18 - the lawgiver Deu 26:1 - General 2Ki 17:37 - the statutes 2Ch 33:8 - to do all Neh 9:14 - commandedst Psa 147:19 - his statutes Zec 9:11 - As