Isaiah 13:11
I will punish: Isa 14:21, Isa 24:4-6, Jer 51:34-38, Rev 12:9, Rev 12:10, Rev 18:2, Rev 18:3 and I will cause: Isa 2:17, Isa 5:15, Isa 14:12-16, Jer 50:29-32, Dan 5:22, Dan 5:23 Reciprocal: Num 17:5 - I will Isa 2:11 - lofty Isa 23:9 - to stain Isa 25:5 - shalt bring Isa 25:11 - he shall bring Isa 26:5 - bringeth Jer 50:24 - because Dan 2:31 - terrible